Durf te dromen!

Wat doet Jeugd met een Opdracht?

Drie thema’s zijn door alles wat JmeO doet heen gevlochten:

Evangelisatie

Sommige creatieve manieren waarop het evangelie gepresenteerd wordt, zijn: drama, muziek, sportactiviteiten. Het geloof wordt gedeeld op een manier die aangepast is aan de doelgroep, zodat zij het zo goed mogelijk begrijpen (of dat nu tieners, vluchtelingen of indianen uit het regenwoud zijn).

Hulpverlening

De ‘handen en voeten’ van het evangelie. JmeO helpt bij het tegemoet komen aan de praktische en lichamelijke noden van naar schatting jaarlijks zo’n 400.000 mensen. Zorg voor straatkinderen in Zuid-Amerika, aids-wezen in Afrika, hulp bij herstel van drugsverslaafden in Noord-Amerika en West-Europa, eten geven aan vluchtelingen en vrouwen in nood in Afrika en AziĆ«, hospitaalschepen die het evangelie praktisch en met woorden verkondigen: het zijn enkele van de manieren waarop helpende handen tot uiting komen.

Training en discipelschap

Training en discipelschap zijn bedoeld om christenen beter toe te rusten om dienstbaar te zijn in van alles. Van landbouw en gezondheidszorg tot re-integratie na verslaving en pastoraat. De meeste JmeO-opleidingen combineren onderwijs in de klas met discipelschap in relaties en praktische dienstbaarheid.

Voor meer informatie over wat Jeugd met een Opdracht concreet allemaal doet wil ik graag doorverwijzen naar de site van de wereldwijde organisatie www.ywam.org (engelstalig). De Nederlandse site is te vinden via www.jmeo.nl.