Jeugd met een Opdracht

Wie of wat is Jeugd met een Opdracht?

YWAM-bwJeugd met een Opdracht is een internationale en multiculturele beweging van christenen met verschillende kerkelijke achtergronden. Samen zetten ze zich ervoor in om Jezus Christus bekend te maken aan de huidige generatie. Dit doen ze door zoveel mogelijk mensen te trainen en mobiliseren voor de zendingsopdracht (Marcus 16:15 / Math. 28:19). Jezus zegt: ‘Ga heen en verkondig het evangelie.’ Het woord evangelie betekent: ‘goed nieuws’.

Jeugd met een Opdracht (JmeO) omvat duizenden mensen en honderden bedieningen in nagenoeg ieder land op de wereld. Niemand weet precies hoe groot Jeugd met een Opdracht werkelijk is. Het is namelijk een beweging en niet een organisatie. Het hart van de beweging gaat er altijd naar uit God (beter) te leren kennen en Hem onder de mensen bekend te maken.

Wat is het goede nieuws?

Het goede nieuws is dat Jezus Christus, de Zoon van God, naar de aarde gekomen is. Hij heeft ons laten zien wie God de Vader is, Hij heeft ons laten zien hoe te leven. Hij is de enige mens geweest die zonder zonde heeft geleefd en daarom gaf Hij zijn leven voor ons als verzoeningsoffer voor God. Wij hebben schuld door foute keuzes die we maken, foute dingen die we doen. Maar God houdt onnoemelijk veel van ons en wil dat wij voor altijd bij Hem zullen wonen. Door de foute keuzes/ foute dingen die we doen, kunnen we niet meer zomaar bij Hem komen. Jezus heeft door te sterven voor ons die weg naar de Vader weer vrij gemaakt. En dat is goed nieuws! Als wij met alles wat in ons is zeggen: Heer Jezus, dank U dat U uw leven voor mij gegeven heeft, wilt U mij nu helpen om helemaal voor U te leven. Dan zal God daar gehoor aan geven en zul je versteld staan van de uitwerking. En weet je wat? Dit is nog maar het begin van het goede nieuws! Wil je hier meer over weten, dan weet je mij te vinden.

Jeugd met een Opdracht Internationaal

Het begon allemaal zo’n 47 jaar geleden met een gewone jongen en een buitengewone visie. Loren Cunningham omschrijft het als een ontwakende droom. Hij zag een wereldkaart waarop golven tegen de continenten aansloegen en vervolgens het binnenland indrongen totdat alle naties bedekt werden. Loren zegt: “Terwijl ik toekeek, veranderde die golven in jonge mensen van elk ras… pratend met mensen op de hoeken van de straten en buiten bij de kroegen. Ze gaan van deur tot deur, helpen de eenzamen en de hongerigen en zorgen voor mensen, overal waar ze kwamen…” Deze, zoals wij geloven door God geïnspireerde visie, is een realiteit geworden.

Loren heeft Jeugd met een Opdracht opgezet in 1960. Vanaf die tijd zijn duizenden wereldwijd betrokken geraakt bij het vervullen van Jezus opdracht om “Heen te gaan in de gehele wereld, en het evangelie te verkondingen aan de ganse schepping” (Markus 16:15). Het woord evangelie staat voor goed nieuws of blijde boodschap. Als JmeO geloven wij, dat als mensen waar ook ter wereld terugkeren naar God, dat samenlevingen dan gaan veranderen. Elk jaar zijn er meer dan 30.000 mensen betrokken in korte termijn werk terwijl bijna 17.000 van ons fulltime werken op een van de ongeveer 1200 opererende locaties (basissen) in meer dan 150 naties.

Meer informatie vind je terug op de sites www.ywam.org (engelstalig) en www.jmeo.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu